Henriette Elkjær

Jeg er autoriseret psykolog, født i 1978 og har arbejdet i privat praksis siden 2006. Jeg har mange års erfaring med terapi og rådgivning og udvikler løbende min viden og kompetencer igennem kurser, supervision og uddannelse. Foruden den faglige kompetence lægger jeg stor vægt på, at den enkelte føler sig velkommen og godt modtaget i min praksis, så der skabes det bedste udgangspunkt for et rum, hvor man oplever det trygt og tillidsfuldt at dele det, der opleves svært.

Jeg har pr. 1.8.23 ydernummer, dvs. at jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, og at man kan bruge en lægehenvisning til psykolog hos mig.

Jeg har en aktiv tilgang til terapi og vil gerne hjælpe mennesker med at skabe bevægelse henimod en bedre trivsel. Jeg arbejder med accept af det, vi som mennesker ikke kan styre, så vi i stedet kan give opmærksomhed til og handle på det, som er vigtigt i vores liv.

Min tilgang til mennesker er ikke forankret i et sygdomsbaseret syn på psykisk lidelse, da et sådant perspektiv kan have en begrænsende betydning for udvikling. Derimod arbejder jeg ud fra, at tanker, følelser og adfærd er naturlige reaktioner på den kontekst vi er i, og den kontekst vi som mennesker kommer fra.

Jeg tilbyder hjælp til forskellige problematikker

Blandt de hyppigste jeg arbejder med er stress, angst, depression, livskriser, tab/sorg, parforhold og relationer. Man er velkommen til at skrive til mig for at høre, om jeg kan hjælpe med en bestemt problematik. Et behandlingsforløb er individuelt tilrettelagt og kan strække sig fra et par enkelte samtaler til længere forløb. I den første samtale drøfter vi i fællesskab, hvad der skal være fokus for samtaleforløbet og hvilken forandring, der skal arbejdes henimod.

Hvis du ønsker at bestille en tid, kan du kontakte mig pr. mail.  Samtalerne ligger som udgangspunkt i dagstimerne indenfor normal arbejdstid.

I øjeblikket er der 5-6 måneders ventetid.

ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Som navnet fortæller handler ACT om to vigtige elementer – accept og engagement

Samtalerne foregår primært med afsæt i tilgangen Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Her beskæftiger vi os med at acceptere det, der er udenfor vores kontrol og samtidig engagere os i og handle på det, som er vigtigt i vores liv. Det som er værdifuldt for os, og som er med til at øge vores livskvalitet og langsigtede livstilfredshed.

Derfor handler ACT om accept og forandring på samme tid.

Vi løber som mennesker ofte ind i , at vi gerne vil “af med” det, som vi finder ubehageligt eller svært, og vi bruger derfor mange kræfter på dette formål – kræfter som ofte fører os ud i en opslidende og nyttesløs kamp, der sluger vores opmærksom og nærvær, og som dermed bringer os længere væk fra det liv, vi egentlig gerne vil leve.

I ACT arbejdes der ud fra det perspektiv, at vi ikke behøver at komme af med eller være fri af de ubehagelige og uønskede tanker eller følelser for at vi kan leve et liv, som er meningsfuldt og givende for os.

For igennem en aktiv villighed til at acceptere det vi alligevel ikke kan kontrollere, kan vi i stedet bruge kræfterne på at orientere os i mod de ting, der er vigtige for os, og som vi faktisk kan handle på, og engagere os i.

Priser for behandlinger

 • Individuel terapi
  1.050 kr. (45 – 50 min.)
 • Parterapi
  1.600 kr. (2 × 45 min.)
 • Aften- og weekendkonsultationer, efter kl. 16
  1.200 kr. (45 – 50 min.)
 • Individuel samtale vedr. flyskræk
  2.500 kr. (3 × 60 min)
 • Supervision, kurser og foredrag
  Efter aftale
 • Egenbetalingsprisen for samtaler med lægehenvisning
  kr. 420,17 for første samtale
  kr. 373,54 for anden og efterfølgende samtaler

 

Læs mere her

Profilbillede nr 2 untitled-108-2

Du er altid velkommen til at skrive til mig ved at bruge nedenstående informationer.

henriette.elkjaer@proton.me