ACT

Acceptance & Commitment Therapy

Som navnet fortæller handler ACT om to vigtige elementer – accept og engagement

Det handler om at acceptere det, der er udenfor vores kontrol og engagere os i og handle på det, som er vigtigt i vores liv. Det som er værdifuldt for os, og som er med til at øge vores livskvalitet og langsigtede livstilfredshed.

Derfor handler ACT om accept og forandring på samme tid.

Vi løber som mennesker ofte ind i , at vi gerne vil ‘af med’ det, som vi finder ubehageligt eller svært, og vi bruger derfor mange kræfter på dette formål – kræfter som ofte fører os ud i en opslidende og nyttesløs kamp, der sluger vores opmærksom og nærvær, og som dermed bringer os længere væk fra det liv, vi egentlig gerne vil leve.

I ACT arbejdes der ud fra det perspektiv, at vi ikke behøver at komme af med eller være fri for de ubehagelige og uønskede tanker eller følelser for, at vi kan leve et liv, som er meningsfuldt og givende for os. For igennem en aktiv villighed til at acceptere det vi alligevel ikke kan kontrollere, kan vi i stedet bruge kræfterne på at orientere os i mod de ting, der er vigtige for os, og som vi faktisk kan handle på og engagere os i.

Det at acceptere er ikke ensbetydende med at ‘synes om’ eller ‘kunne lide’ den svære tilstand vi befinder os i. Det er blot en villighed til at rumme det, vi alligevel ikke kan forandre. Denne proces får du selvfølgelig hjælp til, idet vi arbejder med at være i følelsen og i tankerne på en ny måde. Dette arbejdes der med igennem bl.a. mindfulness.

Acceptance & Commitment Therapy er således en ny måde at forholde sig til tanker og følelser på, som kan gøre en permanent forskel i dit liv. Det handler ikke om at bruge endeløse kræfter på at kæmpe med eller fjerne det svære, men i stedet at rumme og gøre plads til det på en ny måde, som giver langt større frihed og fleksibilitet til at leve det liv, du ønsker.