CFT

Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (medfølelsesbaseret terapi)

Compassion / medfølelse handler om at ’være sensitiv over for egen og andres lidelse og at møde denne med et omsorgsfuldt engagement’.

Lidelse og psykisk smerte er en uundgåelig del af livet. På et eller andet tidspunkt rammes vi af tab, sygdom eller andet, der er udenfor vores egen kontrol. Vores tilbøjelighed som mennesker er at blive selvkritiske og skamfulde, når vi rammes af psykisk lidelse, og de fleste har svært ved at drage omsorg for sig selv og behandle sig selv med medfølelse.

Det centrale fokus i CFT er at hjælpe klienter med at forholde sig til deres vanskeligheder på en medfølende måde samt at øge tolerancen for følelsesmæssigt ubehag.  Der arbejdes på at lindre lidelse igennem en øget evne til at forstå og berolige sig selv.

Evolutionsteori, tilknytningsteori og neurovidenskab er det teoretiske fundament for CFT.