Henriette Elkjær

Jeg er autoriseret psykolog, født i 1978 og har arbejdet i privat praksis siden 2006. Jeg har mange års erfaring med behandling og rådgivning og udvikler løbende min viden og kompetencer gennem kurser, supervision og uddannelse. Foruden den faglige kompetence lægger jeg stor vægt på, at den enkelte føler sig velkommen og godt modtaget i min praksis, så der skabes det bedste udgangspunkt for et rum, hvor man oplever det trygt og tillidsfuldt at dele det, der opleves som svært.

Jeg deler min tid imellem Aarhus og Viborg, da jeg har praksis i begge byer. I Viborg har jeg ydernummer, dvs. at jeg her er tilknyttet den offentlige sygesikring.

Jeg har en aktiv tilgang til terapi og forandring og mener, at man altid kan tage et skridt i retning af at leve et mere vitalt og meningsfuldt liv, hvilket min terapi bærer præg af. Jeg arbejder med accept af det, vi som mennesker ikke kan styre, så vi i stedet kan give opmærksomhed til og handle på det, som er meningsfuldt og vigtigt i vores liv.  Når jeg arbejder med at træne accept inddrager jeg gerne metaforer og guidede øvelser.

Min tilgang til mennesker er ikke forankret i et sygdomsbaseret syn på psykisk lidelse, da et sådant perspektiv kan have en begrænsende betydning for udvikling. Derimod arbejder jeg ud fra, at tanker og følelser er naturlige reaktioner på den kontekst vi er i, og den kontekst vi som mennesker kommer fra.

Hør min medvirken i Radio4s podcast om selvværd og træning.