Viborg

Velkommen i min Viborgpraksis, som ligger i funktionelle rammer i Toldboden tæt ved centrum og banegård

Terapi i Viborg

I Viborg er jeg tilknyttet den offentlige sygesikring

Hvilket betyder at du med en henvisning fra din læge kan få tilskud til psykologhjælp og dermed dækket en stor del af din udgift til 12 psykologsamtaler.

Ved individuelle samtaler er egenbetalingen for den første session kr. 420,17 og derefter kr. 350,36 for de efterfølgende samtaler. Varigheden af en session er 45-50 minutter, inkl. betaling og aftale af ny tid. Her finder du yderligere udspecifikation af takster.

Hvis du er mellem 18 og 20 år får du dækket hele din udgift til psykologbehandling, hvis du er henvist til behandling af angst eller depression. Denne ordning er en forsøgsordning, som foreløbigt gælder til udgangen af 2021. Hvis du melder for sent afbud eller udebliver til en samtale skal der dog betales et gebyr, svarende til den almindelige egenbetaling ved samtaler på lægehenvisning.

Afbud

Afbud skal ske inden kl. 16 dagen forinden aftalen, da der ellers afregnes for sessionen. Ved gentagne afbud/udeblivelser senere end dette tidspunkt opkræves to gange egenbetaling.

Jeg har lige nu ca. 3-4 måneders ventetid. 

For at få en henvisning til psykologhjælp skal du kunne henvises under én af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortsamrådet.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
 11. Personer 18 år med let til moderat angst (herunder let til moderat OCD)

Det gælder for 1-8, at den udløsende hændelse skal være sket indenfor de foregående 12 måneder.

Du kan læse mere om mulighederne for henvisning på Psykologer i Danmark, ligesom du kan søge efter andre psykologer tilknyttet sygesikringen på www.sundhed.dk. Henvisningen fra lægen skal være psykologen i hænde senest en måned efter den er lavet.

Du skal medbringe dit gule sygesikringskort til samtalerne.